آموزشگاه بدخشان

(ویدئو آموزشی) بررسی کلی EMC Cloudboost


در این ویدئو در نگاهی اجمالی ویژگی های اصلی EMC Cloudboost معرفی می گردد

(ویدئو آموزشی) راه اندازی روتر خانگی میکروتیک


در این ویدئو نحوه راه اندازی اولیه روتر میکروتیک توضیح داده می شود

(ویدئو آموزشی) مبانی دستورات روترهای سیسکو


در این ویدئو دستورات اولیه کار کردن با روتر های سیکو معرفی می شود

(ویدئو آموزشی) پیکربندی روترهای سیسکو


در این ویدئو نحوه پیکربندی روترهای سیسکو توضیح داده می شود

(ویدئو آموزشی) ساخت VLAN در سوئیچ سیسکو


در این ویدئو طریقه ساخت یک VLAN در سوئیچ های سیسکو آموزش داده می شود

(ویدئو آموزشی) طریقه ارتقاء محیط کاربری EMC


در این ویدئو طریقه آپگرید و ارتقاء محیط عملیاتی EMC معرفی می گردد